Ear Tubes and Development

Sound Advice on Ear Tubes (Juli 2019).

Anonim

Vi vet at væske bak trommehinnen reduserer hørselen hos barn så lenge den er til stede. Vi vet også at de første 3 årene av livet er en svært viktig tid i et barns utvikling. Spørsmålet er - setter inn ørerør for å eliminere denne væskens hjelp med utvikling?

Forskere ledet av Jack Paradise MD ved University of Pittsburgh School of Medicine har vært på jobb i årevis for å løse dette spørsmålet. Svarene er overraskende, ifølge august 2003-avdelingen av studien i pediatri. Teamet oppnådde 6350 friske barn fra fødsel til 2 måneder og har jevnlig målt væske i disse barns øret fram til deres tredje fødselsdager. Hvis barn utviklet betydelig væske i ørene som varte i minst 3 måneder rett eller 4 av seks måneder, fikk halvparten av øreørkirurgi. Den andre halvparten ventet i 6 til 9 måneder lenger, og da hadde kirurgi bare hvis væsken var igjen. Hva var resultatet?

$config[ads_text] not found

Da barna var 4 år gammel, fikk de et omfattende batteri med intelligens, utvikling, tale, språk og adferdstester, og så på verbal og ikke-verbal vekst. Det var ingen forskjell mellom tidlig og sen behandlingsgrupper. Forskere vil fortsette å følge disse barna når de vokser opp.

Men for nå har denne store, nøye utformede studien ikke funnet noen utviklingsmessig fordel av rushing til ørerør for små barn.